Biznis

edic zadar

Javno savjetovanje o fondovima EU-a u području kohezije za razdoblje nakon 2020.

Javno savjetovanje o fondovima EU-a u području kohezije za razdoblje nakon 2020.

Edic centar Zadar obavještava kako je Europska Komisija pokrenula javno savjetovanje o fondovima EU-a u području kohezije.

Cilj savjetovanja je izrada prijedloga za provedbu kohezijske politike u razdoblju nakon 2020.

Savjetovanje je otvoreno svim građanima i dionicima koji su zainteresirani za kohezijsku politiku, uključujući korisnike programa i fondova EU-a, kao što su nacionalna, regionalna i lokalna tijela, međuvladine i nevladine organizacije, akademske ustanove, civilno društvo i poduzeća.

Sudjelovanje što većeg broja dionika zainteresiranih za kohezijsku politiku u savjetovanju je neophodno kako bi se uspjelo što kvalitetnije procijeniti što je dobro funkcioniralo u prošlosti i što bi se ubuduće moglo popraviti.

Upitnik je dostupan do 8. ožujka na ovoj adresi.

 


Reci što misliš!