Biznis

veliki planovi

Općina Sali ulaže preko 20 milijuna kuna u razvoj infrastrukture i poboljšanje kvalitete života

Općina Sali ulaže preko 20 milijuna kuna u razvoj infrastrukture i poboljšanje kvalitete života
Leonard Kvarantan

Općinsko vijeće Općine Sali donijelo je odluku o Planu razvojnih programa za razdoblje do 2020. godine prema kojem će se unutar tri godine uložiti 20 milijuna i 318 tisuća kuna u razvoj infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života na području Općine

Prema Planu razvojnih programa, ulaganja će se vršiti u osam kategorija za koje su jasno definirani i željeni rezultati kako slijedi:

1. Učinkovito upravljanje općinskom imovinom - Stavljanje prostora u funkciju

2. Poboljšanje komunalne infrastrukture - Proširenje javne rasvjete uz uštedu električne energije; Povećanje broja parkirnih mjesta i povećana sigurnost u prometu; Izgradnja mrtvačnice; Sanacija postojećih riva i izgradnja čekaonica

3. Prometna povezanost - izgrađene nerazvrstane ceste i prometna povezanost

4. Učinkovito gospodarenje otpadom - Nabava kamiona za prijevoz komunalnog otpada

5. Unaprjeđenje stanja u prostoru - Sređene zemljišne knjige; Donesene izmjene i dopune Ppu-a Općine Sali; Donesen UPU poduzetničke zone Brbinj; Donesen DPU Brbinj

6. Zaštita i spašavanje - Izgradnja vatrogasnog doma

7. Unapređenje kvalitete života - Izgradnja sportske dvorane; Izgradnja vrtića

8. Razvoj poljoprivrede - Donesena Strategija razvoja poljoprivrede

Plan razvojnih programa Općine Sali je sastavni dio Proračuna, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.


Reci što misliš!